Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója

Az éves beszámoló mérlege

 ECNL Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2009
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 156 744 95 465
2 1. támogatás 16 588 12 883
3 a) alapítótól 9 100 12 883
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 131 915 79 870
8 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 7 138 2 572
10 5. Egyéb bevétel 1 103 140
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 792 0
12 C. Összes bevétel (A+B) 159 536 95 465
13 D. Közhasznú tev. ráfordításai 155 112 93 373
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 93 211 36 903
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 58 104 49 468
16 3. Értékcsökkenési leírás 568 675
17 4. Egyéb ráfordítások 37 1 180
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 192 5 147
20 E. Vállalkozási tev. ráfordításai 2 792 0
21 1. Anyagi jellegű ráfordítások 0 0
22 2. Személyi jellegű ráfordítások 2 792 0
27 F. Összes ráfordítás (D+E) 157 904 93 373
28 G. Adózás előtti eredménye (B-E)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 632 2 092

 

ECNL NONPROFIT KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2009
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Befektetett eszközök (2-5) 746 425
2 I. immateriális javak 24 12
3 II. tárgyi eszközök 722 413
5 IV. befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8 B. Forgó eszközök (9-12) 11 212 24 545
9 I. Készletek
10 II. Követelések 231 216
12 IV. Pénzeszközök 10 981 24 329
13 C. Aktív időbeli elhatárolások 17 041 2 898
14 Eszközök összesen (A+B+C sorok) 28 999 27 868
15 D. Saját tőke (16-23) 7 993 10 336
16 I. Jegyzett tőke 3 000 3 000
19 III. Tőketartalék
20 IV. Eredménytartalék 3 361 5 244
23 VII. Mérlegszerinti eredmény 1 632 2 092
24 E. Céltartalékok
25 F. Kötelezettségek (27-28) 17 402 2 167
27 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 402 2 167
29 G. Passzív időbeli elhatárolások 3 604 15 365
30 Források összesen (D+E+F+G) 28 999 27 686

* adatok e Ft-ban