Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója

Az éves beszámoló mérlege

ECNL Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2010
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 95 465 114 858
2 1. támogatás 12 883 6 534
3 a) alapítótól 12 883 9 534
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 79 870 98 536
8 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 2 572 6 041
10 5. Egyéb bevétel 140 747
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A+B) 95 465 114 858
13 D. Közhasznú tev. ráfordításai 93 373 112 814
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 36 903 78 798
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 49 468 31 110
16 3. Értékcsökkenési leírás 675 499
17 4. Egyéb ráfordítások 1 180 2 000
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 147 407
20 E. Vállalkozási tev. ráfordításai 0 0
21 1. Anyagi jellegű ráfordítások 0 0
22 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
27 F. Összes ráfordítás (D+E) 93 373 112 814
28 G. Adózás előtti eredménye (B-E)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 092 2 044

 

ECNL NONPROFIT KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2010
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Befektetett eszközök (2-5) 425 568
2 I. immateriális javak 12
3 II. tárgyi eszközök 413 568
5 IV. befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8 B. Forgó eszközök (9-12) 24 545 27 236
9 I. Készletek
10 II. Követelések 216 247
12 IV. Pénzeszközök 24 329 26 989
13 C. Aktív időbeli elhatárolások 2 898 10 375
14 Eszközök összesen (A+B+C sorok) 27 868 38 179
15 D. Saját tőke (16-23) 10 336 12 380
16 I. Jegyzett tőke 3 000 3 000
19 III. Tőketartalék
20 IV. Eredménytartalék 5 244 7 336
23 VII. Mérlegszerinti eredmény 2 092 2 044
24 E. Céltartalékok
25 F. Kötelezettségek (27-28) 2 167 1 571
27 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 167 1 571
29 G. Passzív időbeli elhatárolások 15 365 24 228
30 Források összesen (D+E+F+G) 27 686 38 179

* adatok e Ft-ban