Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója

Az éves beszámoló mérlege
ECNL Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 114 858 112 315
2 1. Közhasznú célúmüködésre kapott támogatás 9 534 24 042
3 a) alapítótól 9 534 24 042
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) egyéb
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 98 536 73 277
8 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 6 041 13 140
10 5. Egyéb bevétel 747 1 856
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A+B) 114 858 112 315
13 D. Közhasznú tev. ráfordításai 112 814 112 124
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 78 798 76 058
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 31 110 35 189
16 3. Értékcsökkenési leírás 499 680
17 4. Egyéb ráfordítások 2 000
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 407 197
19 6. Rendkivüli ráforditások
20 E. Vállalkozási tev. ráfordításai 0 0
21 1. Anyagi jellegű ráfordítások 0 0
22 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
23 3. Értékcsökkenési leirás
24 4. Egyéb ráforditások
25 5. Pénzügyi müveletek ráforditásai
26 6. Rendkivüli ráforditások
27 F. Összes ráfordítás (D+E) 112 814 112 124
28 G. Adózás előtti eredménye (B-E) 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0 0
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 044 191

 

 

ECNL NONPROFIT KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Befektetett eszközök (2-5) 568 280
2 I. immateriális javak
3 II. tárgyi eszközök 568 280
5 IV. befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8 B. Forgó eszközök (9-12) 27 236 10 791
9 I. Készletek
10 II. Követelések 247 759
12 IV. Pénzeszközök 26 989 10 032
13 C. Aktív időbeli elhatárolások 10 375 7 489
14 Eszközök összesen (A+B+C sorok) 38 179 18 560
15 D. Saját tőke (16-23) 12 380 12 571
16 I. Jegyzett tőke 3 000 3 000
19 III. Tőketartalék
20 IV. Eredménytartalék 7 336 9 380
23 VII. Mérlegszerinti eredmény 2 044 191
24 E. Céltartalékok
25 F. Kötelezettségek (27-28) 1 571 1 610
27 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 571 1 610
29 G. Passzív időbeli elhatárolások 24 228 4 379
30 Források összesen (D+E+F+G) 38 179 18 560

* adatok e Ft-ban