Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója

ECNL Nonprofit Kft.
Egyszerûsített éves beszámoló MÉRLEGE
2012
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
01 A. Befektett eszközök (02.+04.+06.sor) 280 130
02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
03 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
04 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 280 130
05 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
06.sorból:
07 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 10 791 20 118
09 I. KÉSZLETEK
10 II. KÖVETELÉSEK 759 1 764
11 III. ÉRTÉKPAPÍROK
12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 032 18 354
13 C. Aktív idôbeli elhatárolások 7 489 11 350
14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 18 560 31 598
15 D.Saját tôke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor) 12 571 12 737
16 I. JEGYZETT TÔKE 3 000 3 000
17 visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
18 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TÔKE (-)
19 III. TÔKETARTALÉK
20 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 9 380 9 571
21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23 VII.MÉRLEGSZERINTI EREDM.ALAPTEV. 191 166
23 MÉRLEGSZERINTI EREDM.VÁLLALKOZ.
24 E. Céltartalékok
25 F. Kötelezettségek 1 610 2 308
26 I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27 II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 610 2 308
29 G.Passzív idôbeli elhatárolások 4 379 16 553
30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.) 18 560 31 598

 

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás

ECNL Nonprofit Kft.
Egyszerûsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
I. Értékesítés nettó árbevétele 13 140 8 144
II. Aktívált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek 97 319 96 614
III. sorból visszaírt értékvesztés
IV. Anyag jellegû ráfordítások 76 058 66 071
V. Személyi jellegû ráfordítások 35 189 34 914
VI. Értékcsökkenési leírás 680 315
VII. Egyéb ráfordítások 1 005
VII. sorból: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
1 468 2 453
VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 1 856 596
IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 197 2 883
B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE 1 659 2 287
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(+-A.+-B.)
191 166
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli kiadások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY
(+-C.+-D.)
191 166
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY
(+-E.-XII.)
191 166
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 191 166

* adatok e Ft-ban