Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója

ECNL Nonprofit Kft.
Egyszerûsített éves beszámoló MÉRLEGE
2013
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
01 A. Befektett eszközök (02.+04.+06.sor) 130 197
02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
03 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
04 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 130 197
05 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
06.sorból:
07 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 20 118 19 158
09 I. KÉSZLETEK
10 II. KÖVETELÉSEK 1 764 1 383
11 III. ÉRTÉKPAPÍROK
12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 18 354 17 775
13 C. Aktív idôbeli elhatárolások 11 350 9 521
14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 31 598 28 876
15 D.Saját tôke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor) 12 737 12 737
16 I. JEGYZETT TÔKE 3 000 3 000
17 visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
18 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TÔKE (-)
19 III. TÔKETARTALÉK
20 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 9 571 9 737
21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23 VII.MÉRLEGSZERINTI EREDM.ALAPTEV. 166
23 MÉRLEGSZERINTI EREDM.VÁLLALKOZ.
24 E. Céltartalékok
25 F. Kötelezettségek 2 308 7 446
26 I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27 II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 308 7 446
29 G.Passzív idôbeli elhatárolások 16 553 8 693
30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.) 31 598 28 876

 

Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatás
ECNL Nonprofit Kft.

Egyszerûsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013
HUF

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
I. Értékesítés nettó árbevétele 8 144 13 313
II. Aktívált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek 96 614 70 225
III. sorból visszaírt értékvesztés
IV. Anyag jellegû ráfordítások 66 071 48 696
V. Személyi jellegû ráfordítások 34 914 32 491
VI. Értékcsökkenési leírás 315 287
VII. Egyéb ráfordítások 1 005 1 050
VII. sorból: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
2 453 1 014
VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 596 315
IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 2 883 1 329
B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE 2 287 1 014
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(+-A.+-B.)
166
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli kiadások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY
(+-C.+-D.)
166
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY
(+-E.-XII.)
166
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 166

* adatok e Ft-ban