Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Magyar tartalom

Az Európai Nonprofit Jogi Központ

Az ECNL Európai Nonprofit Jogi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság küldetése a civil szervezeteket érintő jogi környezet fejlesztése. Célunk, hogy a civil társadalmat támogató, ösztönző jogszabályi keretrendszer és jogalkalmazói gyakorlat épüljön ki Magyarországon és Közép- és Kelet-Európa országaiban.

Az Európai Nonprofit Jogi Központ az International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) budapesti központú, kelet európai regionális programjának a jogutódja. Ez a regionális program 1996-tól kezdve volt aktív Magyarországon és a régióban a nonprofit szervezeteket érintő jogi reform programok segítőjeként. Az ECNL Nonprofit Kft.-t 2003 júniusában jegyezték be Magyarországon közhasznú társaságként, melynek alapítója az ICNL.

Tevékenységünk széleskörű: technikai-szakértői segítségnyújtást; szolgáltatást, kapacitásépítést és – fejlesztést egyaránt végzünk; céljainkat kutatás, tudományos munka, hálózatépítés és képzés révén valósítjuk meg.

A civil szervezetekre vonatkozó alapvető jogi keretek

Az ECNL részt vesz az olyan új koncepciók, jogi keretek kialakításában, valamint a törvénytervezetek véleményezésében, melyek a civil szervezetek jogi formáit, létrehozását, struktúráját, működését és megszűnését szabályozzák. Továbbá elősegítjük a nemzetközi standardek átvételét, a jogalkalmazás egységességét, s annak “civil-baráttá” tételét.

A civil szervezetek pénzügyi fenntarthatósága

Ezen a területen három fő reformcélkitűzésünk van, melyek aktualitása országonként változó:

  • A civil szervezeteket érintő adójogszabályok reformja,
  • Civil szervezeteket támogató állami mechanizmusok kidolgozása, reformja,
  • A magánadományozást elősegítő jogi eszközök kidolgozása, reformja.

A civil szervezetek és a részvételi elv érvényesülése

  • Segítünk a civil szervezetek és a kormányzat kapcsolatrendszerének számos területén jelentkező jogi megoldásokat igénylő feladatok kidolgozásában.
  •  Jogi reformokat kezdeményezünk, melyek meghatározóak a szervezetek átláthatósága, irányítása, elszámoltathatósága szempontjából, erősítjük a civil szervezetek részvételét.
  • Korlátozottabb mértékben, de részt veszünk az általánosabb, az állampolgárokat érintő részvételi elvű szabályozás kidolgozásában is.

Az EU csatlakozással kapcsolatos feladatok

  • E területen legfőbb célkitűzésünk, hogy információcsere és kölcsönös tapasztalatcsere révén hidat építsünk a csatlakozásra váró országok és a tagországok nonprofit joggal foglalkozó szakértői, szervezetei és kezdeményezései között.
  • Egyúttal segítjük a csatlakozó országokat, hogy a civil szervezeteket érintő törvényhozás az Európai Uniós irányelvekkel kompatibilis legyen.

 

Beszámolók, mérlegek és eredménykimutatások

2016       2015        2014        2013       2012       2011       2010       2009       2008